Är din häst ”sned i ramen”?

Är din häst "sned i ramen"?

En ramsned bil (som efter en krock) är besvärlig att köra. Den drar snett och däcken slits ojämnt. För att bilen ska fungera igen, måste den rakriktas.

Även din häst kan vara ramsned, till exempel efter ett trauma. Den kan ha halkat i hagen och satt sig hårt på bakdelen, rullat fast i boxen någon gång eller tränats felaktigt. Den kan då få en förskjutning av bäckenet, som i sin tur ger ett tillstånd som kan liknas vid ett ryggskott.

Förskjutningen och/eller kompressionen sker i hästens korsbensled, även kallad SI-leden (sacroiliaca-leden) Det är där som ett av benen i hästens bäcken (ileum) fäster in mot ryggraden via korsbenet (sacrum). Ryggskottet gör att hästen vill avlasta smärtan, genom att lägga över mer vikt på framdelen och undvika att ta upp belastning på ena, eller ibland båda bakbenen. Detta medför problem när vi ska bruka hästen, genom att vi belastar den med tyngd och/eller fart. Den försöker komma undan sin smärta och försvarar sig på olika sätt, som vi kan uppfatta som trots eller olydighet.

Om vi ändå fortsätter att bruka hästen kommer den att få förslitningsskador, eftersom den inte kan använda sin kropp på ett riktigt sätt. Hästen måste alltså rakriktas för att kunna fungera som den ska. För att rakrikta hästen har jag utvecklat en speciell teknik, som visat sig vara mycket framgångsrik.