Laser

BEHANDLING MED LASER

Biostimulerande laser verkar anti-inflammatoriskt och smärtlindrande. Den stimulerar till läkning och ger ökad cirkulation i krampande muskulatur. Den används efter kiropraktisk behandling för att lossa på muskelspänningar, eller direkt mot ett skadat område.
Det finns olika slags laser för olika ändamål. Den laser jag arbetar med är en Gallium-Arsenid-laser från Irradia som är en lågenergilaser. Laserbehandling är ett mycket användbart komplement till kiropraktisk behandling.
Laserbehandling utförs inte på dräktiga ston. Karenstiden för laserbehandling är 96 timmar.