Ann Lindberg

Håkan är fantastisk med både hästar och dess ägare. Håkan har även haft föredrag för våra elever och vi önskar dig All Välgång,

Håkan är fantastisk med både hästar och dess ägare. Håkan har även haft föredrag för våra elever och vi önskar dig All Välgång,