Ann Lindberg

Håkan är fantastisk med både hästar och dess ägare. Håkan har även haft föredrag för våra elever och vi önskar dig All Välgång,